Argun Camii


Toplam Ä°nÅŸaat Alanı: 10.000m²

Otopark: 8.000 m²

6200 m² avlu, yeÅŸil alan